OFSET ŠTAMPA

Ofset štampa je tehnika u kojoj se boja prenosi sa ploče direkto na gumu a zatim na štamparski papir (kunsdruk, ofsetni, muflon, etiketni ili spec. vrste papira).Ofset stampa kao sofisticirani proces u kome zajedno rade čovek i mašina predstavlja sam vrhunac štamparstva.

BOJE U OFSET ŠTAMPI

U samom procesu koriste se četiri osnovne boje: crna, plava, crvena i žuta.

Ove boje se štampaju u vrlo malim rasteskim tačkama nevidljivim golim okom, sama pravilnost i pozicija rasterske tačke u odnosu na susednu kreira iluziju druge boje. Na osovu toga se kaže da iz 4 osnovne boje nastaje većina drugih boja, naravo postoje i boje koje se ne mogu dobiti iz 4 osnovne, tako da postoji i paleta sa specijalnim bojama (srebro, zlato, fluo..).

Ofset stampa je najrasprostranjeniji vid štampe kako kod nas tako i u svetu. Uglavnom se koristi za štampu srednjih i većih tiraža, mada je sve to relativna stvar od šamparije do štamparije.

Tehnikom ofset štampe se rade brošure, katalozi, flajeri, memorandumi, srednji i veći tiraži vizit karti, lifleti, knjige …

Opremljeni smo četvorobojnom ofset B2 mašinom čime garantujemo kvalitet štampanog otiska.

TOP