FORMATI PAPIRA & DIMENZIJE PAPIRA

  • A formati papira počinju s A0 papirom koji ima površinu od 1m2. Sečenjem lista A0 papira po sredini duže stranice dobijamo dva lista A1 papira (i tako redom sve do A10). Obzirom da je odnos stranica koren broja dva (s neograničenim brojem decimala), veličina se uvek zaokružuje na najbliži milimetar. U slučajevima u kojima A format nije dovoljan koriste se B formati, a za koverte se koriste C formati.

  • Kod B formata visina i širina stranice odgovara geometrijskoj sredini (geometrijska sredina je koren između umnoška dva broja) između istovetnog A formata i An-1 (tako su stranice B1 formata geometrijska sredina stranica A1 i A0 formata). To takođe znači kako faktor povećanja s A1 na B1 format je istovetan faktoru povećanja s B1 na A0 format.

  • Poput B formata, C formati su određeni geometrijskom sredinom između A i B formata. Tako ispada da A4 list papira lepo ulazi u C4 koverat koji će opet lako stati u B4 koverat.

TOP